• 27 december 2019

De kracht van de Coöperatie

“De Sierteelt wacht een bloeiende toekomst”

Op de Dag van de Coöperatie was er natuurlijk aandacht voor de ontwikkelingen binnen Royal FloraHolland. CEO Steven van Schilfgaarde sprak daarover met dagvoorzitter Hélène Hendriks en ging hierover ook met kwekers en kopers in gesprek. Ook GROW sprak met Steven van Schilfgaarde.

Er gebeurt veel in de sector. Hoe ziet de toekomst van de sierteelt er uit?

Daarover ben ik heel positief. We zijn de op twee na grootste exportsector van Nederland. Wereldwijd groeit de vraag naar bloemen en planten. De grootste groei ligt echter niet in Europa, maar in Azië. Dat betekent dat we ook buiten Europa willen groeien. Er liggen volop kansen, zowel in Nederland als internationaal. Maar het gaat niet vanzelf.

Hoe kan de sector die kansen benutten?

Er is sprake van een aantal trends waar we rekening mee hebben te houden. De wereld wordt steeds digitaler. Dat beïnvloedt de verwachtingen van zowel bedrijven als consumenten. Vandaag besteld, morgen geleverd is vandaag de dag de norm. Als we daarop inspelen, biedt ons dat grote kansen. Daarnaast zie je dat de vraag naar duurzame producten in hoog tempo toeneemt. Internationalisering noemde ik zojuist al en als vierde zie je dat er consolidatie plaatsvindt, zowel aan productie- als koperskant. Dat zorgt voor een geheel nieuwe dynamiek.

Welke rol speelt Royal FloraHolland daarin?

Wij zien onszelf als ondernemende partner voor onze klanten: kwekers en kopers. Wij zijn de schakel tussen kwekers en kopers en werken samen met alle partijen in de sierteeltsector. We werken dagelijks samen aan vernieuwing, gezamenlijke groei en duurzaam succes.

Zijn jullie hier al klaar voor?

In de afgelopen periode hebben we grote stappen gezet in de implementatie van onze strategie. Onze dagelijkse dienstverlening is goed op orde. Onze performance is gemiddeld beter dan wat wij onze klanten beloven. Met minder mensen presteren we beter. Daar ben ik trots op. En op het gebied van digitalisering ligt Floriday op stoom. We hebben nu al meer dan 2000 actieve gebruikers op ons digitale platform en we zijn hard op weg om alle leden aan te sluiten.

Wat betekent dat in de praktijk?

Met Floriday maken we het meest brede en diepe aanbod van bloemen en planten wereldwijd digitaal beschikbaar. Deze kunnen op de klok of direct worden gekocht. We gaan straks ook landelijk veilen. Dat betekent dat we transacties afhandelen met slimme logistieke oplossingen, zoals order picking. De koper krijgt zijn producten geleverd op locatie naar keuze. Eelde gaan we in de komende periode transformeren tot een blauwdruk voor onze andere locaties. Dat wordt de sierteelthub van de toekomst.

Wat zijn de concrete doelen voor de komende jaren?

Eind volgend jaar gaan alle transacties digitaal zowel op de klok als direct. Beeldveilen is daarvoor een voorwaarde. Ook starten we in 2020 met onze vernieuwde dienstverlening in Eelde en Kenia. Met het oog op groei in het buitenland gaan we volgend jaar internationale betalingen volledig ondersteunen. In 2021 is alles gereed om landelijk veilen op onze locaties mogelijk te maken. Dan kunnen we ook de logistiek inrichten conform de wensen van de klant. We beginnen met het transport tussen onze vestigingen en breiden dat dan langzaam uit. Orders kunnen straks via track en trace worden gevolgd. Het jaar daarop introduceren we nieuwe dealmaking concepten, zoals aftuin veilen en internationaal veilen.

Gaat Royal FloraHolland dat allemaal zelf doen?

Zeker niet. Wel gaan we de regierol op ons nemen bij de logistieke afhandeling. Wij hebben de data om dat nog efficiënter te organiseren. Dat gaan we doen in nauwe samenwerking met logistieke partners. We gaan optimaal gebruik maken van hun expertise en ervaring. En natuurlijk van hun wagenpark.

Nog even over duurzaamheid. Ik heb begrepen dat jullie ambitieuze doelstellingen hebben geformuleerd.

Dat klopt. Voor een bloeiende toekomst is het erg belangrijk dat we onze sector duurzamer maken. We hebben na een positief advies van de Ledenraad besloten om op de marktplaats certificering verplicht te stellen vanaf 31 december 2021. Eind volgend jaar voeren we als tussenstap de registratieplicht in voor alle aanvoerders. Dit is een grote stap voor veel kwekers, maar waar nodig zullen we ze daarbij helpen.

Het thema van de Dag van de Coöperatie was Blooming Future: Wat is je uiteindelijke droom?

Mijn droom is een toekomstbestendige en succesvolle sierteeltsector. Daarvoor moeten we onze diensten digitaliseren, verduurzamen en efficiënter maken. Mijn droom is dat het met ons allen lukt om te veranderen zodat we hetzelfde kunnen blijven doen. En dat is de hele wereld voorzien van prachtige bloemen en planten.