• 27 december 2019

“De natuur is uw partner: benut de oplossingen die ze biedt.”

Zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen en kunstmest, zo goed mogelijk zorgen voor de natuur. Dat is steeds meer aan de orde van de dag. Omdat we graag willen dat onze kinderen ook nog van de aarde kunnen genieten. Maar ook omdat het van ons wordt verwacht: door klanten, door consumenten en door tussenpersonen. In gesprek met ecoloog Koos Biesmeijer over alternatieven om de natuur te herstellen.

Er zijn steeds minder soorten planten, dieren en insecten in Nederland. Wat zijn de effecten voor de sierteeltsector?

“Voor het kweken van bloemen en planten heeft u goede, vruchtbare grond nodig. Maar doordat de biodiversiteit afneemt, raakt grond snel uitgeput en hebben ziektekiemen meer kans. En dit is maar een van de vele voorbeelden. Helaas gaat het in Nederland vrij slecht met de biodiversiteit. Dat is zorgwekkend, want al die verschillende soorten hebben we hard nodig.”

Waar ziet u kansen voor de sector?

“Zet de natuur in als partner. Gebruik oplossingen die de natuur zelf al biedt. Een mooi voorbeeld daarvan is de kasbouw bij tomaten. Daar worden hommels gebruikt om planten te bestuiven. Beter voor het milieu en een stuk goedkoper dan machinale bestuiving. Voor bestrijding gebruiken kwekers natuurlijke vijanden zoals sluipwespen.

“Deel goede voorbeelden met elkaar. Het is namelijk ook een kwestie van durf, om het anders te doen. Als sector staat u samen sterk.”

In de sierteeltsector zijn er ook goede voorbeelden. Kijk eens naar Huiberts’ biologische bloembollen. Dat bedrijf onderzoekt al langere tijd hoe het bollen kan kweken op een natuurvriendelijke manier. Het zou helpen als we die voorbeelden met elkaar delen. Laten zien hoe u het op een andere, duurzame manier aanpakt. Het is namelijk ook een kwestie van durf, om het op een andere manier te doen. En het kost tijd. Als sector staat u samen sterk.”

Wat kunnen kwekers nu al doen?

“Probeer samen te bepalen wat uw ambitie is en hoe u daar kunt komen. Met ‘samen’ bedoel ik ook met de ‘lastige’ partners. Dus met waterschap en provincie, maar ook met de agro-chemische industrie en met erfbetreders. Alles is mogelijk, als u het maar probeert.

Vraag de volgende generatie ook eens in wat voor landschap ze willen leven. Hoe belangrijk hun gezondheid is en wat voor sierteelt daarbij past. Natuurlijk is het makkelijk praten voor mij als ‘groene professor’ zonder bedrijf. Maar ik denk echt dat er veel mogelijk is, en ik help u daar graag bij.”