• 27 december 2019

HortiFootprint: milieu-impact in beeld

Welke impact heeft de kweek van planten of bloemen op het milieu? Steeds vaker willen consumenten en retailers dat weten. De HortiFootprint uitgelegd in vijf vragen.

Op dit moment is er nog geen standaard manier om te berekenen welke impact de kweek van planten of bloemen heeft op het milieu. Maar aan zo'n methode wordt wél hard gewerkt.

1. Een standaardmethode om de milieu-impact van onze planten en bloemen te berekenen. Waarom is dat nodig?

De markt vraagt erom. Kopers en consumenten willen steeds vaker weten welke milieueffecten sierteeltproducten hebben. Het is nu nog niet verplicht om uw milieu-impact aan te tonen. Wel verwachten we dat Europa met regelgeving komt. Daarom gaan we er als sector graag zelf alvast mee aan de slag.

Piet Briët (Royal FloraHolland): "In de nabije toekomst willen retailers alleen nog maar producten verkopen waarvan de milieu-impact bekend is. Dat gaat dus óók over bloemen en planten. Dan willen we dat als sierteeltsector dus heel goed kunnen aantonen."

2. Zijn er voordelen of kansen voor ons als kwekers?

Zeker. HortiFootprint is een goede manier om uw bedrijf door te lichten. Vaak betekent hoge milieu-impact namelijk ook onnodig hoge kosten. Uit de praktijk blijkt nu al dat veel winst valt te halen bij gas en elektra. Beter voor het milieu, maar ook beter voor uw portemonnee.

Daarnaast is dit een manier waarmee u zich kunt onderscheiden in de markt. Door bijvoorbeeld rozen te kweken met een lage milieu-impact is uw product aantrekkelijker voor bepaalde kopers.

Karolien Tesselaar (Tesselaar Alstroemeria) "Ik gebruik HortiFootprint mede als managementtool voor ons bedrijf. We zien heel goed waar de meeste kosten naartoe gaan. En daar kunnen we dan gericht op inspelen. Een jaar later maken we de berekening opnieuw. Zo houden we steeds goed in de gaten hoe we ervoor staan."

3. Hoe ziet HortiFootprint eruit?

Milieu-impact berekenen we op basis van eigen bedrijfsgegevens. Als kwekers registreren we nu al onze meststoffen, bestrijdingsmiddelen en gewasbeschermers. HortiFootprint gaat verder. De methode bevat in totaal zestien indicatoren. Deze gaan over thema's zoals uitstoot van CO2, gebruik van schadelijke stoffen, hergebruik van restproducten, landgebruik en watervervuiling.

Op dit moment zijn er al software-pakketten waarmee u uw milieu-impact kunt berekenen. De rekenregels die zij gebruiken, verschillen nu nog onderling. Als HortiFootprint straks als standaard is geaccepteerd, gebruikt iedereen dezelfde regels. Dus als u kiest voor softwarepakket A komt daar hetzelfde uit als bij softwarepakket B.

Piet Briët (Royal FloraHolland): "Met een standaard rekenmethode, die internationaal erkend wordt, kunnen we straks beter inspelen op de wensen van de markt."

4. Gaat HortiFootprint ook over onze aanvoerders en klanten?

Jazeker. De milieu-impact van onze producten begint en eindigt niet bij kwekers. Worden uw bloemen in Afrika opgekweekt, en komen ze met het vliegtuig naar Nederland? Dan heeft dat invloed op het milieu. HortiFootprint brengt de volledige levenscyclus van bloemen en planten in beeld.

Doordat iedereen straks dezelfde rekenmethode gebruikt, kunnen we met elkaar in gesprek. Dat gaat dan over slimme oplossingen die ervoor zorgen dat we het milieu minder belasten. Daar hebben we de hele keten voor nodig. En door HortiFootprint kunnen we écht met elkaar om de tafel. Samen komen we tot plossingen die voor iedereen werken. Beter kan toch niet?

Karolien Tesselaar (Tesselaar Alstroemeria): "Doordat we continu bezig zijn met het verlagen van onze footprint zoeken we ook buiten de kaders. Zo zijn we via het netwerk Benefits of Nature in contact gekomen met een testpartner. Samen onderzoeken we of we uit het groenafval van de Alstroemeria meststoffen kunnen halen. Win-win: minder afval en voor ons meststoffen.

5. Hoe gaat het verder?

In het eerste kwartaal van 2020 leveren we een concept methodologie op. Eind 2021 leveren we de Europese standaard op. Hiermee kunnen we voldoen aan de behoeften van de sector, overheid en retailers. En kunnen kwekers antwoord geven op de vraag hoe duurzaam hun tuinbouwproducten zijn. 

De HortiFootprint ontwikkelen we samen met:

• ABN AMRO Bank N.V.
• Blonk Consultants
• Glastuinbouw Nederland
• GroentenFruit Huis
• MPS
• PRé Sustainability
• Rabobank
• Stichting Benefits of Nature
• Wageningen Economic Research