• 27 december 2019

Steeds minder plastic - De sierteeltsector gaat de uitdaging aan

Transportverpakkingen zoals plastic plantentrays zijn nodig om onze planten en bloemen te vervoeren. Maar we kunnen ze vaker gebruiken of recyclen. Zo werken we aan minder plastic afval. Dit jaar ondertekenden we het Plastic Pact. Wat houdt dat precies in? Je leest het in dit artikel.

"Plastic is erg nuttig, ook voor onze sector", begint Jacco Duindam (Royal FloraHolland). "Het moet alleen niet in het milieu terechtkomen. Daarom moeten we nog beter met onze transportverpakkingen omgaan."

Dit jaar sloot Royal FloraHolland zich aan bij het Plastic Pact. Dat deden we samen met meer dan 75 bedrijven en organisaties. Het verminderen van de hoeveelheid plastic kunnen we niet alleen. Daarvoor is samenwerking nodig. Die samenwerking vinden we via het Plastic Pact. "Iedereen begrijpt dat dit nodig is. Zowel in de sierteeltsector als daarbuiten. Daarom doen steeds meer bedrijven en organisaties mee."

Op de goede weg

Royal FloraHolland pakt deze uitdaging voor de eigen transportverpakkingen op. We voldoen al aan twee van de vier doelen die het Plastic Pact voor 2025 stelt. Met de andere twee zijn we druk aan de slag. Om welke uitdagingen gaat het nog?

Ten eerste moet de hoeveelheid plastic die we voor transportverpakkingen gebruiken omlaag. In 2025 moet dat minimaal 20% minder zijn. "Voor onze transportverpakking zijn er drie mogelijkheden. We maken de plastic plantentrays lichter, we zetten vaker meermalige plantentrays in, of we maken plantentrays van andere materialen dan plastic", legt Jacco Duindam uit. Royal FloraHolland onderzoekt de mogelijkheden, en geeft advies aan kwekers en kopers. "Iedereen moet zijn eigen beslissing nemen. Maar doordat we kennis delen, laten we zien wat het effect van je keuze is." Daarnaast is begin 2019 de prijs van meermalige trays en emmers verlaagd. "Zo stimuleren we kwekers en kopers om voor die trays en emmers te kiezen."

Samenwerking

En die tweede uitdaging? "Op dit moment wordt 50% van onze eenmalige trays gerecycled. Maar dat moet en kan dus nog beter. Namelijk 70% in 2025", vertelt Jacco. Daarvoor is samenwerking met andere partijen hard nodig. Want als planten eenmaal bij een supermarkt of tuincentrum staan, weet u niet wat er met de plantentrays gebeurt. "Dat is het mooie aan het Plastic Pact. Alle grote supermarktketens zijn er ook bij aangesloten." Jacco vervolgt enthousiast: "Het Plastic Pact is een middel om met die supermarkten in gesprek te gaan. Hoe zorgen we er samen voor dat de eenmalige plantentrays gerecycled worden of dat er voor meermalige trays gekozen wordt?" Dat gesprek voeren we ook met Tuinbranche Nederland - de vereniging voor onder andere groen- en tuincentra. Jacco: "Iedereen ziet het belang van duurzaamheid in. Via het Plastic Pact hebben we dezelfde doelstellingen als de supermarkten en tuincentra en kunnen we echt iets bereiken. Bijvoorbeeld door de eenmalige plastic plantentrays niet meer aan consumenten mee te geven. Dat verdient zich hoe dan ook terug. Want hergebruik en recycling van deze trays levert ook weer geld op.".
Volgens Jacco zijn veel kwekers en kopers al met het verminderen van plastic bezig. Ze zijn gemotiveerd om deze uitdagingen met beide handen aan te pakken, is zijn ervaring. "Het is dan meestal niet de vraag of we dit moeten doen, maar hoe we dit gaan doen. En wij helpen hen daar graag bij. We moeten dit echt samen doen. Samen voor slim en zuinig gebruik van plastic en voor een goede toekomst."

Over het Plastic Pact

Het Plastic Pact is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Arnoud Passenier werkt als programmamanager Circulaire Economie bij dit ministerie. Hij vertelt: "Heel veel partijen waren al bezig met het sluiten van de plastic kringloop. Doordat we die partijen aan elkaar verbinden, bereiken we sneller meer. Nu doen partijen uit de hele keten mee. Onder andere verpakkers en afvalverwerkers, maar ook alle grote supermarkten, McDonald's, Starbucks en de Nederlandse Spoorwegen. De grote meerwaarde van het Plastic Pact is dat we deze partijen aan elkaar verbinden. Dat geldt ook voor de sierteeltsector.

Kwekers zijn een schakel in een hele keten. Het is lastig iets in uw eentje te bereiken. Maar wanneer u kunt samenwerken met andere schakels, door afspraken te maken, lukt het wel. We gaan steeds zuiniger en slimmer om met onze grondstoffen. Samen planten we de zaadjes voor een volledig circulaire economie. Zo werken we met z'n allen aan een bloeiende toekomst!"

Hoe zit het met de productverpakkingen die we in de sierteeltsector gebruiken? Wat betekenen de Plastic Pact doelstellingen voor onder andere bloemenhoezen en plantenpotten? Royal FloraHolland verkent dat, samen met de gebruikers. Zijn alle gebruikte productverpakkingen ècht nodig? En zo ja, kunnen we dan als sector met elkaar afspreken dat we alleen materialen gebruiken die volledig recyclebaar zijn? Zo kunnen we straks ook voldoen aan de doelstelling over 100% herbruikbare materialen.