• 27 december 2019

Vier tips voor toekomstbestendig financieren

De criteria waarop banken toetsen, veranderen. Er komen sinds dit jaar duurzaamheidseisen bij. Hoe pakt u een financieringsaanvraag nu goed aan? Arne Bac (sectormanager Tuinbouw bij Rabobank) geeft vier tips. 

1. Investeer in uw duurzaamheidsprestatie

“Vanaf dit jaar wegen we bij al onze leningen duurzaamheidseisen mee. Op welke manieren houdt u rekening met de planeet, met het milieu?” Ieder bedrijf is anders, weet Arne. Daarom treedt de Rabobank hierover altijd in gesprek met haar klanten. “Kunnen we iets voor u doen om uw certificering nog beter voor elkaar te krijgen?” Het is overigens niet zo dat bedrijven die weinig doen aan hun milieu-impact niet meer kunnen lenen bij Rabobank. Maar ze lopen mogelijk wel een interessante rentekorting mis. “Bedrijven die op deze punten excelleren, belonen we. Oftewel: investeren in een betere duurzaamheidsprestatie loont!”

2. Investeer in uw personeel

Hoe richt u uw werkgeverschap in? “Ook daar toetsen we op bij het verstrekken van financiering. Voelen werknemers zich goed bij u? Dan blijft personeel langer in dienst en zijn mensen minder vaak ziek”, legt Arne uit. Daarnaast maakt u uw onderneming interessanter voor nieuwe werknemers. “Het is in deze sector lastig om aan goed personeel te komen. Wanneer u bekend staat als goede werkgever, komt u makkelijker aan goede mensen. Ook dat is de investering meer dan waard.”

3. Ga in gesprek met de bank

Heeft u een financieringsvraag? Of vraagt u zich af hoe u scoort op duurzaamheid? Een goed moment om met de bank in gesprek te gaan. “Onze deur staat altijd open”, vertelt Arne. Hij noemt het voorbeeld van een ondernemer die net niet aan de duurzaamheidsvoorwaarden van de bank voldeed. “Samen bespraken we toen hoe het beter kon. Uiteindelijk behaalde deze kweker alsnog de hoogste milieucertificering. Fijn dat we als bank ook op deze manier kunnen ondersteunen. We zeggen niet voor niets: ‘Growing a better world together’.”

4. Investeer in uzelf als ondernemer

Neem regelmatig uw vaardigheden als ondernemer onder de loep. Zet u anderen in om uw zwakke punten te compenseren? En werkt u samen om doelen te behalen? “U bent als ondernemer de basis van uw onderneming”, legt Arne uit. Wanneer u er goed voor staat, is er ruimte voor een toekomstperspectief. Arne: “Een tuinbouw ondernemerscollectief liet onlangs een aardwarmte-put aanleggen om de kassen te verwarmen. Daarvoor was lef nodig: het is een gok of zo’n put werkt. Maar doordat het samenwerkingsverband haar zaken op orde had, kon zij het risico aan. En voor ons als bank voelde het goed om te investeren. De aardwarmte installatie is trouwens een succes geworden”, geeft Arne aan. “En dat is ook weer een investering in een duurzamere wereld.”