• DAG 1 donderdag, december 12
  • 18:00
test

Plenaire afsluiting / ledenbijeenkomst

Samen hebben we de Dag van de Coöperatie afgesloten met een officiële Ledenbijeenkomst en kennis gemaakt met de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen en de Ledenraad.
Tijdens de Dag van de Coöperatie konden leden van Royal FloraHolland hun stem uitbrengen op kandidaten voor de Ledenraad. Er waren drie nieuwe kandidaten voor de ledenraad en vijf kandidaten die voor herbenoeming in aanmerking kwamen.